Şiir olmuşsan eğer sen, yalnızlığım bir gemidir sensizlik denizinde..

M. Engin Karatay

Rast Gele Şiir

Hasret Bitsin
 
Sultân-ı Dil-ârâm, Arş’a uzandı fîrâk
Gamm-gîn Yevm’de galeyân, kalbi eyler inşirâk
Çün ümîdim vuslâttır, ola mı zuhûr, merâk?
Temennîmdir ittisâl, Mevlâm eylesin nasîb...
Mesrûriyyet Kervânı, alsın bizi müntesîb...

İsfirâr-i benz ile, rengim uçmuş, ne çâre?
Od’a gir-yân ciğerim, hem dehlizde üsâre
Füsûnkâr Rüveyde’sız, kapanır mı kim yâre?
Itrını, râyihânı, isterim Rabb’den niyâz...
Kabahat mı ola ki, O’na ilticâ, ıyâz?

İftirâk-i ahvâle, bu tebligât mütercim
Gönül-Dîmağ cenginde, hissiyâtımdır hercim
İşit kim nidâları, feryâdımdır habercim
Zül-Celâl’e mâlûmdur, O Mu’în etsin nusret...
İş’ar ile, söz ile, nihâyet bulsun hasret...

(11. 09. 2000 - Landsberg 04:10)
Puan ver:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Puan: 5,22    Hit: 7154
 
Bu şiiri Arkadaşına gönder
Adınız :
Arkadaşınızın Emaili :