Şiir olmuşsan eğer sen, yalnızlığım bir gemidir sensizlik denizinde..

M. Engin Karatay

Rast Gele Şiir

Kasıt Yok
 
Bilmiyorum, sen mi daha fazla, yoksa ben mi yaralıyım?
İçimi kemiren fîrâk; ben doğuştan dert manzaralıyım...
Bu ’Nâr-ı Sîne’ bende mesken-i cümbüş eylediği müddet
Kurtulamam mekân-ı kederden, ilel-ebed buralıyım...

Neş’eti muhabbettir, tekzîb-i lîsânda kasıt yok aslâ!
Bu hatâ bana âit, lâkin vaktimiz hep mi geçmeli yasla?
Gel, Rabb’in sana verdiği hasleti biraz mantıklı kullan
Tecziyem ve mahvımı görmek için hükmetme ihtirâsla!

Rûhum Mevlâ’mın tabî, al istersen senin olsun bedenim!...
Mes’ûdiyyetinin tahakkûkuna sözüm var, âmâdenim
Yükün ziyâdesi bende zâten, senin de yardımın gerek!...
Yürekten diyorum ki; senden başka yok hasb-i hâl edenim

Yevm-i Tevellüdün’de istemezdim kalb-i inkisârını
Âh yandı yüreğim, sakın etme; çekemez âhuzârını
Kabîl olman bana Lokman’ın sıhhat târifinden evlâdır
Gel cûş eyle; bırak husûmeti de, göster gül-i zârını!...

Sana tâ kalbimden müthiş bağlıyım, ederim yemîn Billah
Eğer sana muhabbetim yok ise, ecelim versin Allah
Bundan büyük söz olmaz, anlayana kâfî gelirse tabî
Yakıştıramıyor olsan da, bu fakîr yine de Abdullah...

(26. 12. 1998 - Landsberg 16:05)
Puan ver:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Puan: 5,20    Hit: 7452
 
Bu şiiri Arkadaşına gönder
Adınız :
Arkadaşınızın Emaili :