Şiir olmuşsan eğer sen, yalnızlığım bir gemidir sensizlik denizinde..

Fuzuli

Rast Gele Şiir

Gazel 3
 
Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
Men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

Vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
Aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
Arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

Ah u feryâdun Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür
Puan ver:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Puan: 5,19    Hit: 6924
 
Bu şiiri Arkadaşına gönder
Adınız :
Arkadaşınızın Emaili :
   Fuzuli Şiirleri
Sırala:
Ad'a göre   Yeniden eskiye
Hit'e Göre   Puan'a Göre
  • Aşka Sevdalanma
  • Gazel
  • Gazel
  • Gazel 3
  • Murabba
  • Su Kasidesi
  • Ya Râb Belâyı Aşk ile Kıl Aşina Beni  
  •