Şiir olmuşsan eğer sen, yalnızlığım bir gemidir sensizlik denizinde..

Aşık Zevraki

Rast Gele Şiir

Aşık Zevraki-Jale Sun (Ağaç Destanı)
 
Ağaç Destanı

Yaslanmış dağlara durur
Bakılmazsa solar kurur
İnsan olan onu korur
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Süsler dağları belleri
Şeyda eyler bülbülleri
Bağların gonca gülleri
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Gözün açıp onu gördün
Sarılıp içine girdin
Sallandıkça gider derdin
Bil bakalım Akifciğim nedir nedendir

Kuru dalı yere düşer
Ekmeğimiz onda pişer
Beşiklerde büyür beşer
Ağaçtandır Jaleciğim ağaçtan
***
Aleme verdi necatı
Elimizin her haceti
Adem babanın icatı
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Haros söken kotanımız
Toprak düzler tapanımız
Tahıl eken sabanımız
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Mevla yese onu yerdi
Bu nimeti bize verdi
İyi eder bütün derdi
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Taze kol verir dal verir
Bakarsak bol verir al verir
Kovan bizlere bal verir
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Okuduğumuız kitaplar
İcat olan tüfek toplar
Her sırrı altında saklar
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Erbabıdır ecdadımız
Hüner marifet yadımız
İlim irfanda çatımız
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Taştı derya ab-ı revan
Helak oldu küffar heman
Halas buldu ehli iman
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Doldu içine hemcinsi
Sığındı ona cemisi
Hazreti Nuhun gemisi
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
O yücedir adem bodur
Muhammedin tahtı odur
Hitap edip, hutbe okur
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Kıyıp kesme yaş gel beri
Konuk eyler her dilberi
Cümle caminin minberi
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Şu kainatın içinde
Hiç bir kuvvet yok gücünde
Sulh zafer onun ucunda
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Yaprak toprağın sebzesi
Nimetimiz her nebzesi
Kanlı süngünün kabzesi
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Açıp yatağın serersin
Her bir murada erersin
İçinde devran sürersin
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Altı üstüde hepisi
Ormandır yurdun tapusu
Şen yuvamızın kapısı
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Kimseler bilmez sondadır
Bin türlü gibal dondadır
Türlü marifet ondadır
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Çok tüccarların kasası
Atlantiklerin masası
Hazret Musanın asası
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Dile sığmaz onun methi
Milletimin alameti
Temsil eden hürriyeti
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Şanlı bayrağın direği
Şehitlerin son ereği
Şereflendirmez nereyi
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
İfa-i meram başında
Oynar güzeller kaşında
Tarihimizin yaşında
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Doğru gider kelamımız
Ormansızlık elemimiz
Yazı yazan kalemimiz
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Sefineler sürer sefan
Bazan taşar olur tufan
Ona benzer ilim irfan
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Balıkla bizi semizler
Türlü pisliği temizler
Dolup taşmazsa denizler
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Fakir fukara anası
Neyle ısınır sobası
Çoban ve çiftçi sopası
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Sobalarda yanar odun
Isınırlar erkek kadın
Çoban sopası mı dedin
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Tanır bilir misin onu
Hayatımızın en sonu
Üstüne uzatır seni
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Canı olan ondan tadar
Kaçsan kavuşur ne kadar
Tabutlardaki tahtalar
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Akibeti hepimizin
Görmez gözün tutmaz dizin
En vefalı oğlun kızın
Bil bakalım Jalem nedir nedendir

Bitir Akif bu destanı
Son buldun en son dost onu
Basmazlarımın bastonu
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan
***
Sonu versek olmaz ustam
Sayak dersek bulmaz hitam
Hayat denen ne varsa tam
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Çayır kan ağlar bayır kel
Heyli dağlar olmuş heykel
Bizi göçten çeken tek el
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Söyledinde beni yordun
Orman mıdır senin yurdun
Sonu gelmez soru sordun
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Eritmeyin kemik etli
Kurutmayın sütlü otlu
Bayramınız olsun kutlu
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Hep var olsun kuşu kurdu
Mamur edek masum yurdu
Sıra dirseğimi yordu
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Boz dağı böler bezeye
Masadan meydan mezeye
Hülasa ki A dan Z ye
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Kuşta konmaz boş alana
Borcum ne dir ki yalana
Cevher sattım ben alana
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Cennet olsun diye yurdum
Ağaç ağaç dedim durdum
Akif’li bir mesken kurdum
Ağaçtandır Akifciğim ağaçtan

Karabük 1960
Puan ver:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Puan: 4,47    Hit: 12367
 
Bu şiiri Arkadaşına gönder
Adınız :
Arkadaşınızın Emaili :
   Aşık Zevraki Şiirleri
Sırala:
Ad'a göre   Yeniden eskiye
Hit'e Göre   Puan'a Göre
  • Aşık Zevraki-Jale Sun (Ağaç Destanı)  
  •